Próbki gleb, gleba bielicowa.

Próbki gleb, gleba bielicowa,    To unikalny zestaw dwóch próbek znajdujących się w dwóch osobnych pojemniczkach:  1. Próbka gleby – bielicowej 2. Próbka  skały macierzystej – żwiru  czyli geologicznej  podbudowy na której najczęściej zachodzi naturalny genetyczny  proces glebotwórczy prowadzący do wykształcenia się warstw/y gleby bielicowej. W drewnianej skrzyneczce  znajdują   się  dwa osobne słoiczki o pojemności ok.  100 ml z próbką […]

» Read more

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Rodzaje i gatunki literackie to wielkoformatowa,  jednostronna plansza prezentująca znany z gabinetów polonistycznych podział utworów literackich; w sposób tyleż atrakcyjny co  i jednocześnie stylowo   zwizualizowany w kilku uzupełniających się  płaszczyznach postrzegania. Powyższe w zamyśle autorów planszy przynajmniej wzrokowcom pozwoli na łatwiejsze utrwalenie schematu podziału. Widoczny na planszy podtytuł: „Wielcy ludzie pióra i ich dzieła”  akcentuje podstawowy zamysł autorów planszy polegający […]

» Read more

Próbki gleb – GLEBA PŁOWA

Próbki gleb – pomoce dydaktyczne – gleba płowa  to  unikalny zestaw dwóch próbek znajdujących się w osobnych pojemniczkach: Próbka gleby płowej. Próbka  skały macierzystej – geologicznej  podbudowy na której najczęściej zachodzi naturalny genetyczny proces glebotwórczy. czyli przemiana podłoża prowadzący do wykształcenia się warstwy gleby płowej. W wyniku połączenia wierzchniej warstwy gleby i skały macierzystej z której powstała. w prosty sposób przedstawiony został […]

» Read more