Poczet Królów i Książąt Polski, 966 r. – 1795 r. (43) w antyramach A4. na tłach dynastycznych.

Poczet królów i książąt Polski 966 – 1795,  na tłach dynastycznych z nadrukowanymi ramami – oprawiony w klasyczne  antyramy A4.  Iluzjonistyczna formuła oprawy, patrząc na portret, masz wrażenie iż został oprawiony w zdobione złote ramy. W rzeczywistości są one nadrukowane. Szyby antyram są  bezpieczne – plexi. Pełny zestaw 43/ech kolorowych  portretów opracowanych na podstawie pocztu Mistrza Jana Matejki. Tła dynastyczne powstały w wyniku liniowego zmniejszenia do mikroskopijnych rozmiarów herbów poszczególnych dynastii. W wyniku tego nawet dziecko nie potrafiące czytać i nie znające historii, Na podstawie tła portretu,  będzie w stanie skompletować  dynastyczne zestawy portretów władców Polski z wybranego okresu. Zawieszkę portretu stanowi specjalny otwór w górnym klipsie utrzymującym szybę:

Poczet Królów i Książąt Polski na tłach dynastycznych

Portrety posiadają imienne tabliczki  „przytwierdzone”  do dolnej ramy z zaznaczonym okresem dominacji wpływów. Dodatkowo portrety  koronowanych głów – oznaczone zostały widocznymi czerwonymi szarfami /prawy dolny róg/. Na szarfach naniesione zostały trzy podstawowe informacje dotyczące samego aktu koronacji:

1/ Data koronacji 2/ Miejsce koronacji 3/ Imię i nazwisko duchownego koronującego.

Poczet Królów i Książąt Polski składający się z czterech zestawów dominujących dynastii:

Zestaw portretów (11) z okresu wpływów  Dynastii Piastów cz. I

Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław II Śmiały, Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty, Władysław II Wygnaniec, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary

Zestaw portretów (11)   z okresu wpływów Dynastii Piastów cz. II:

Kazimierz II Sprawiedliwy, Władysław Laskonogi, Leszek Biały, Henryk I Brodaty, Konrad Mazowiecki, Bolesław V Wstydliwy, Leszek Czarny, Przemysław II, Wacław II, Władysław Łokietek, Kazimierz III Wielki

Zestaw portretów (9) z okresu wpływów Dynastii  Andegawenów i Jagiellonów:

Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August

Zestaw portretów (12) Królowie Elekcyjni:

Henryk Walezjusz, Anna Jagiellonka, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny, Stanisław Leszczyński, August III, Stanisław August Poniatowski

Charakterystyka produktu:

EAN: 5904224090470

Kod produktu: PHU420

Waga zestawu ok. 8,2 kg

Produkt dostępny w sklepie: http://www.pomoceszkolne.info